Agricultură

Evidența contabilă la companiile din sectorul agricol este una dintre cele mai complicate și necesită cel mai mult timp. Evidența contabilă este și mai dificilă, din cauza numărului mare de particularități și de cicluri naturale de procesare a produselor. În plus, agricultura este un termen foarte amplu. Evidența contabilă diferă foarte mult la fermele de creștere a animalelor, la gospodăriile de creștere a culturilor și la companiile de prelucrare a produselor agricole. Pentru fiecare ramură a agriculturii și fiecare afacere specifică sunt necesare soluții IT individuale, care, în plus, mai trebuie să fie adaptate conform necesităților și dimensiunilor unei companii concrete.

Una din principalele probleme în evidența contabilă în sectorul agricol este decentralizarea sistemului de operațiuni contabile și numărul mare de documente contabile. Deseori acestea sunt completate în teren de către șefii de tură, brigadieri, fermieri, responsabilii de depozit. Evident, în marea majoritate a cazurilor documentele contabile sunt completate pe suport de hârtie, după care sunt transmise în contabilitate.

Prin urmare, contabilii companiei trebuie să se ocupe de un număr mare de hârtii. Este și mai aiurea atunci când la companie este instalat un software de evidență contabilă ineficient. Atunci contabilii trebuie să transfere manual toate aceste date.

Drept consecință, asistăm la o supraîncărcare și la o necesitate mare de resurse umane pentru departamentul contabil. Programele de automatizare a evidenței contabile contribuie la optimizarea considerabilă a volumului de muncă în contabilitate, precum și la reducerea personalului administrativ. Această reducere de cheltuieli este cu atât mai actuală pentru companiile ce depind de muncile sezoniere, pentru care este foarte scump să mențină un departament contabil pe tot parcursul anului.

O altă mare problemă a evidenței contabile în agricultură, pentru care s-a găsit soluția în configurațiile 1C, este evidența contabilă a cheltuielilor pe termen lung. Cheltuielile pe care compania le suportă pe durata întregului an, trebuie atribuite corect produselor, pe care compania le primește doar în sezonul recoltei. Programele 1C dispun de instrumente gata pregătite pentru rezolvarea problemelor ce țin de implementarea acestor particularități ale contabilității.

De asemenea, cu ajutorul configurației 1C pot fi automatizate:

  • Evidența orelor lucrate și calcularea remunerării pentru fiecare lucrător în parte;
  • Planificarea și distribuirea sarcinilor de muncă;
  • Logistica recoltării, transportării și depozitării culturilor agricole;
  • Consumul de combustibili și lubrifianți, precum și monitorizarea deplasării automobilelor și altor utilaje;
  • Evidența stocurilor și inventarul. Datorită monitorizării continue a stocurilor din depozite, poate fi redus semnificativ furtul din producție.

În plus, sistemele moderne de evidență contabilă pentru gospodăriile agricole pot fi configurare și integrate cu toate echipamentele periferice de profil.

De exemplu cu:

  • Sisteme GPS și monitoare pentru monitorizarea muncii pe câmpuri și întocmirea hărților de randament;
  • Dispozitive pentru aplicarea diferențiată a fertilizanților;
  • Sisteme de analiză a solului;
  • Senzori climatici și soluții software de prognozare a randamentului și alte echipamente.

Folosirea acestor soluții în combinație va ajuta gospodăria agricolă să construiască o infrastructură informațională completă, realizând un sistem comod de gestionare și control.

Completați formularul de solicitare de pe site-ul nostru pentru a beneficia de o consultare gratuită din partea specialiștilor noștri privind modalitatea de automatizare și optimizare a evidenței contabile în compania Dvs.