Auditul procesului de business

Auditul intern - o analiză a proceselor de afaceri, care are ca scop:

  • Descrierea proceselor de afaceri curente;
  • Dezvoltarea KPI pentru fiecare departament;
  • Pregătirea modulelor de automatizare;
  • Descrierea specificaţiilor tehnice.

Noi efectuăm auditul companiilor mari cît și întreprinderilor mici.

Experții noștri în domeniul contabilității și auditului vor pregăti recomandări privind modernizarea sistemului de automatizare existent.

Timpul aproximativ necesar pentru a efectua un audit este de la 4 ore şi mai mult, în funcție de amploarea întreprinderii.