Ce înseamnă outstaffing?

Outsourcing (din lb. engleză out - «afară» și source - «sursă») – este o formă de recrutare a colaboratorilor externi, din alte companii, pentru îndeplinirea unor determinate sarcini. Această modalitate, atât de populară în Occident, de recrutare a specialiștilor calificați contribuie la distribuirea corectă a volumului de muncă în rândul angajaților ficși ai companiei, scutindu-i de îndeplinirea unor munci necorespunzătoare calificării lor. Serviciul de outstaffing în domeniul IT contribuie la rezolvarea multor probleme, ce țin de optimizarea programului de muncă a personalului angajat, la reducerea riscurilor de litigii la locul de muncă, precum și îmbunătățirea gestionării bugetului companiei.

PARTICULARITĂȚILE COLABORĂRII ÎN REGIM DE OUTSTAFFING

Compania, care recrutează specialiști IT în regim de outstaffing, nu stabilește relații juridice direct cu personalul implicat. Oficial, acești colaboratori continuă să fie angajați la locul precedent de muncă, deși de facto îndeplinesc sarcinile altei companii. Compania outsourcer ce pune la dispoziție personalul, ia asupra sa și toate responsabilitățile privind respectarea legislației în domeniul muncii, achitarea salariului, achitarea impozitelor și tuturor contribuțiilor.

În multe cazuri, personalul IT recrutat în regim de outstaffing, nici nu își schimbă locul de muncă. Specialiștii continuă să îndeplinească funcțiile și sarcinile obișnuite, lucrând deja pentru o nouă companie.

PROBLEMELE, REZOLVATE DATORITĂ RECRUTĂRII PERSONALULUI ÎN REGIM OUTSTAFFING

Recrutarea personalului IT în regim outstaffing contribuie la rezolvarea unei serii de probleme, printre care:

  • Asigurarea unui raport veridic între forța de muncă și volumul real de lucru;
  • Reducerea poverii financiare și administrative asupra companiei;
  • Îmbunătățirea gestionării resurselor umane;
  • Reducerea poverii asupra departamentului de resurse umane;
  • Reducerea poverii asupra contabilității:
  • Optimizarea activității companiei;
  • Reducerea numărului de angajați ficși;
  • Reducerea probabilității litigiilor la locul de muncă;
  • Reducerea probabilității de apariție a evenimentelor asigurate cu personalul.

Marea majoritate a contractelor de outstaffing în domeniul IT sunt încheiate pe un termen lung, contribuind, astfel, la continuitatea garantată a îndeplinirii anumitor tipuri de lucrări.