Avantajele OUTSTAFFING-ului în domeniul IT

Recrutarea personalului IT în regim de outstaffing oferă companiei o mulțime de avantaje. În special, acest lucru este valabil atunci când personalul muncește de la distanță, nu în sediul companiei propriu zis. Acest beneficiu, atât de evident pentru companie, este motivat de o serie de avantaje caracteristice pentru acest tip de colaborare.

AVANTAJELE LUCRULUI ÎN REGIM DE OUTSTAFFING

Printre principalele avantaje ale outstaffing-ului se numără:

  • Economia timpului și resurselor pentru căutarea personalului. Atragem în echipa noastră doar personal IT cu suficiente calificări, ce nu necesită de instruire suplimentară;
  • Reducerea costurilor pentru achitarea salariilor și impozitelor. De toate plățile necesare se ocupă compania outstaffer, indiferent de câtă forță de muncă a fost necesară pentru realizarea anumitor sarcini;
  • Flexibilitatea în gestionarea personalului. Cu toate că personalul IT muncește pe teritoriul unei alte companii, gestionarea procesului de lucru este realizată nemijlocit de către client. Acest lucru creează toate premisele necesare pentru o distribuire clară a responsabilităților de lucru, contribuind, astfel, la eficiența și realizarea operativă a obiectivelor companiei;
  • Separarea responsabilității. Regimul de muncă în outstaffing scutește conducerea companiei clientului de o serie de probleme, legate de înregistrarea, achitarea și dotarea personalului angajat. Practic, clientul se ocupă doar cu managementul, în timp ce toate celelalte responsabilități revin companiei outstaffer.
  • Atractivitatea investițională a companiei. Indicatorii scăzuți ai costurilor pentru gestionarea forței de muncă, cu menținerea, în același timp, a unui ritm ridicat de producție, sporesc atractivitatea financiară a întreprinderii.

PARTICULARITĂȚILE ATRAGERII SPECIALIȘTILOR IT CU EXPERIENȚĂ

Outstaffing-ul este o modalitate excelentă de recrutare a unui specialist IT cu experiență. Procesul de căutare a unui specialist IT calificat fix poate dura foarte mult timp, iar compania outstaffer pune la dispoziția întreprinderii solicitante personalul cu calificarea solicitată. În plus, acești specialiști IT deja dispun de toate echipamentele necesare pentru muncă, uneori chiar destul de scumpe. Din acest motiv, nu mai este nevoie ca clientul să achiziționeze altceva suplimentar.