1C: Managementul companiei

«1C: Managementul Сompaniei pentru Moldova» (MCM) – este un sistem complet, oferit la cheie, de management și evidență contabilă la întreprinderile mici. Programul dispune de toate instrumentele necesare pentru contabilitate, control, analiză și planificare.

«1C: MCM» oferă managerilor posibilitatea de a administra în mod eficient o companie și de a lua deciziile operative.

Descrierea configurației ”1C – MCM”

Achiziții și furnizării

 • Comanda către furnizor
  Pentru plasarea comenzii către furnizori.
 • Transferul comenzii
  Înregistrarea transferului comenzii în subdiviziunile structurale.
 • Factura la primirea comenzii
  Pentru înregistrarea intrărilor de bunuri de mărfuri și servicii la întreprindere.
 • Raportul anticipat
  Pentru înregistrarea bunurilor de mărfuri și debitarea fondurilor de pe persoana responsabilă.

Depozit și producție

 • Comanda de producție
  Pentru înregistrarea comenzii pentru producerea de bunuri și mărfuri.
 • Inventarul
  Pentru înregistrarea inventarului.
 • Verificarea stocurilor
  Pentru înregistrarea stocurilor de bunuri și mărfuri.
 • Producție
  Pentru înregistrarea producerii produselor finite.

Mijloace bănești

 • Încasările de mijloace bănești în cont și cheltuielile
  Pentru înregistrarea tranzacțiilor bancare.
 • Cheltuieli din casă, încasări în numerar
  Pentru înregistrarea tranzacțiilor în numerar.

Salariul și personalul

 • Tabelul orarului de muncă
  Pentru înregistrarea orelor lucrate.
 • Salarizarea
  Pentru înregistrarea transferurilor salariilor.
 • Evidența plăților
  Pentru achitarea beneficiilor și bonusurilor angajaților.

Rapoarte

Marketingul vânzărilor

 • Creanțele pe perioadele de scadență
  Indică creanțele pe care le are compania, pe agenți și perioade.
 • Analiza executării comenzilor cumpărătorilor
  Indică, pentru fiecare comandă în parte, ce produse au fost livrate efectiv și cât a rămas în stoc.
 • Analiza achitărilor pe comenzile clienților
  Arată datoria agenților pentru comenzi.

Achiziții și furnizări

 • Datorii spre achitare în baza creditelor, pe perioade de scadență
  Afișează datoriile ce urmează a fi achitate, clasificate pe agenți și perioade.
 • Rulaj pe stocuri
  Indică rulajul materialelor pe perioade.
 • Analiza cererii
  Afișează cantitatea materialelor, care au fost comandate, care au fost livrate și care urmează a fi încă livrate.

Depozitul și producția

 • Lista mărfurilor disponibile la depozite în prețuri per articol
  Afișează rulajul mărfurilor pe fiecare depozit și departament.
 • Stocuri
  Indică rulajul și soldurile pe articole.
 • Rezervele la producție
  Afișează cantitatea de produse disponibile la depozite după executarea comenzilor.

Mijloace bănești

 • Mijloace bănești
  Afișează soldurile mijloace bănești în conturile bancare și casele de marcat.
 • Achitările cu responsabilii companiei ce au acces la fondurile acesteia
  Rulajul și soldurile persoanelor responsabile.

Salariul și personalul

 • Listele angajaților
  Afișează listele colaboratorilor și funcțiile lor.
 • Calcularea salariului și reținerea impozitelor
  Afișează transferurile salariilor și reținerea impozitelor angajaților. Evidența salariilor. Numărul de ore lucrate, salariile de funcție ale angajaților, achitarea lor și reținerea impozitelor și altor plăți pe categorii.
 • Ordinele de plată
  Indică numărul de ore lucrate și suma percepută.

Finanțe

 • Bilanțul contabil pe rulaj și solduri
  Indică rulajul și soldul în conturi.
 • Rezultatul financiar
  Afișează venitul, cheltuielile și profitul (pierderile) companiei.
 • Veniturile și cheltuielile
  Indică venitul și cheltuielile companiei.