Producție

Sistemele de evidență contabilă, destinate companiilor din domeniul producției, reprezintă niște soluții software complexe, ce permit optimizarea completă a activității companiei: de la cele mai mici sarcini de producție până la luarea deciziilor de management.

Cu ajutorul sistemului de management poate fi formalizată și automatizată fiecare sarcină de producție în parte. De asemenea, sarcinile de producție pot fi aranjate într-un lanț logic.

În cadrul programului 1C procesul de lucru poate fi programat până la cele mai mici detalii, astfel încât să fie clar care anume muncitor ce sarcină îndeplinește și de ce are nevoie pentru asta.

Prin implementarea unor astfel de soluții, se poate evita timpul mort al liniei de producție, se pot planifica cu exactitate achizițiile, programa lucrările și obține o eficiență mai mare a vânzărilor.

Evidența contabilă și completarea manuală a actelor încetinesc mult procesul de producție.

Imaginați-vă doar că pentru fiecare operație este necesar să completați manual o specificație, să întocmiți documentele de control, să țineți un inventar al materialelor și să evaluați calitate etc.

Sistemul de evidență contabilă permite să automatizați completarea documentelor tipizate oriunde, unde acest lucru este posibil, eliminând birocrația inutilă din procesul de producție.

În plus la cele spuse mai sus, trebuie să adăugăm inventarul și controlul excesiv. Vorbim despre cheltuieli nesemnificative de materiale, de exemplu câteva picături de adeziv pentru ambalaje sau alte mărunțișuri. Dacă e să ținem cont de consumul acestor materiale pentru fiecare unitate produsă, acest lucru va complica prea mult procesul de evidență contabilă. Pentru aceste materiale, sistemul specializat de evidență contabilă pentru companii producătoare pot fi dotate cu modele de includere a acestor cheltuieli în costul de producție.

Consumul necontrolat de materiale neimportante poate duce la furt, fenomen întâlnit în majoritatea companiilor din sectorul producției. Pentru a contracara furtul și anularea nejustificată a materialelor, pot fi dezvoltate soluții individuale de evidență contabilă, în funcție de specificul produselor și materialelor.

O alta sarcină cheie a automatizării evidenței contabile la companiile din domeniul producției ține de elaborarea programării și controlului.

Un proces de producție neoptimizat, cu evidența contabilă nerezolvată și cu o proastă planificare a programului de muncă, înregistrează pierderi mari. În acestea pot fi incluse și încărcarea neuniformă a utilajelor, pierderea timpului de lucru a colaboratorilor, precum și eventuale perturbări în descărcare și alte posibile probleme de ineficiență. Toate acestea reprezintă niște momente de creștere, care, odată ce vor fi optimizate, pot crește profitabilitatea de câteva ori.

De asemenea, în configurația 1C pentru companiile din sectorul de producție, poate fi automatizat calculul salariilor. În companiile din sectorul de producție deseori sunt folosite metode de achitare pe bucăți, angajare pe termen determinat și sisteme complicate de bonusuri din producție.

Toate aceste sunt puncte comune. Însă fiecare companie este individuală. Fiecare companie are propriile liste cu procesele de producție, cu particularitățile materialelor folosite la producție, precum și sisteme solide de planificare și control al activității.

Vă vom ajuta să personalizați soluțiile tipice 1C în funcție de necesitățile concrete și problemele reale ale companiei Dvs., sau, putem vă putem chiar ajuta să elaborați produse software individuale, conform proceselor existente de producție și de evidență contabilă.

Completați formularul de solicitare de pe site-ul nostru pentru a beneficia de o consultare gratuită din partea specialiștilor noștri privind modalitatea de automatizare și optimizare a evidenței contabile în compania Dvs.