Întrebări frecvente

De ce la accesarea 1C apare eroarea „Licența nu a fost găsită”?

Licența 1C este legată de hardware. De fiecare dată când este lansat programul 1C, sunt verificate informațiile curente despre dispozitiv și datele înregistrate în fișierele de licență. Dacă pe serverul 1C s-au operat modificări, de exemplu sistemul de operare a fost actualizat, atunci aceste date nu se vor potrivi și va fi afișată eroarea „Licența nu a fost găsită”.

Într-o astfel de situație, trebuie să reactivați licența conform instrucțiunilor furnizorului sau să contactați furnizorul de licență pentru suport. Dar este mai bine să preveniți această situație, sistând în prealabil orice actualizări pe server.

De ce îmbunătățirile efectuate în baza caietului de sarcini nu funcționează conform așteptărilor?

Caietul de sarcini nu este un document aproximativ, și nici unul intermediar. Este o descriere tehnică exactă a viitorului proiect. Prin urmare, acesta nu se poate construi pe presupuneri.

Dacă aveți nevoie de un anumit algoritm sau de un anumit răspuns al programului, acest lucru trebuie descris obligatoriu în caietul de sarcini.

Cu cât mai detaliat caietul de sarcini descrie viziunea dvs. asupra programului de contabilitate, cu atât mai exactă și corectă va fi soluția software. De aceea înainte de aprobarea caietului de sarcini este foarte important să verificați dacă acesta cuprinde toate detaliile necesare.

Programul 1C trebuie să se actualizeze automat?

Nu, programul nu se actualizează automat. Actualizarea înseamnă, de fapt, înlocuirea anumitor elemente de program cu unele noi. Însă aceste elemente noi pot influența atât asupra funcționării sistemului în întregime, cât și asupra unor părți ale acestuia.

Pentru a garanta că actualizările nu vor crea dificultăți și nu vor genera erori, acestea trebuie efectuate doar de către un specialist calificat.

În cazul unei actualizări automate sau realizate de beneficiar, nimeni nu poate garanta lipsa erorilor.

Acest serviciu este inclus în lista lucrărilor în cadrul contractului de asistență tehnică a produsului. De aceea nu trebuie să vă faceți griji dacă ați convenit din timp cu furnizorul referitor la deservirea tehnică.

Cine trebuie să organizeze procesul de evidență contabilă la întreprindere?

1С este un soft pentru automatizarea evidenței contabile la întreprindere. Dacă întreprinderea nu are un proces de evidență bine pus la punct, atunci nici nu ai ce automatiza.

De regulă, organizarea evidenței este sarcina clientului, dar nu a furnizorului de software. Însă clientul se poate adresa pentru ajutor la organizarea prealabilă a evidenței. În acest caz, activitatea furnizorului se execută în cadrul contractului de audit.

La început se efectuează auditul proceselor de evidență la întreprindere, se întocmesc rapoartele și concluziile de audit, care pot fi utilizate drept caiete de sarcini pentru realizarea obiectivelor de automatizare.

Cine trebuie să păstreze datele de înregistrare ale licenței?

Pentru a restabili licența programului 1C va fi nevoie de un fișier, pe care clientul l-a primit la instalarea licenței (licdata). Acesta conține informațiile despre companie (date de identificare) care au fost indicate la înregistrarea inițială a licenței. Fișierul în cauză este necesar pentru interacțiunea cu compania 1C referitor la problema licenței.

Acest fișier trebuie să se păstreze permanent la client împreună cu numărul de înregistrare a licenței și codurile PIN. La cumpărarea licenței, furnizorul transmite toate datele cumpărătorului, care, la rândul său, poartă răspundere completă pentru păstrarea licenței (ca și în cazul altor documente juridice ale firmei).

Din aceste considerente noi recomandăm clienților să facă câteva copii ale documentului și să le păstreze pe diferite dispozitive, pentru a nu admite pierderea acestuia.

Cum poate fi restabilită baza de date și de ce furnizorul nu are copii de rezervă?

Evenimente de forță-majoră pot avea loc, iar noi trebuie să fim pregătiți pentru ele. Orice întrerupere a alimentării cu curent electric, deconectarea accidentală a cablului, băuturile vărsate întâmplător și multe alte cauze pot perturba funcționarea atât a întregului sistem, cât și separat a programului 1C. Restabilirea datelor se poate efectua cu ajutorul copiei de rezervă. De aceea, în scopul securizării informațiilor, este absolut necesară efectuarea regulată a acestor copii.

Este important să înțelegem că păstrarea copiilor de rezervă este sarcina clientului, mai exact a administratorului lui de sistem. Furnizorul de software nu poate copia și păstra datele și înregistrările confidențiale ale clienților. În cazul în care va fi nevoie de restabilirea sistemului, iar beneficiarul nu va dispune de o copie de rezervă, furnizorul va putea reinstala doar o bază de date goală, care ulterior va trebui completată manual.

Tocmai din aceste considerente este necesar ca beneficiarul să se îngrijească din timp de efectuarea cu regularitate a copiilor de rezervă.

De ce generarea unui raport durează atât de mult și, în general, programul este atât de lent?

De ce 1C este lent?

Asupra vitezei de funcționare a 1C influențează o serie întreagă de factori:

  1. Baza s-a extins foarte mult sau s-a mărit numărul de utilizatori. În acest caz ar trebui luată în considerare trecerea la SQL
  2. Serverul pe care rulează baza nu este suficient de puternic sau este suprasolicitat cu alte sarcini
  3. Baza nu este deservită la timp (nu se efectuează reindexarea și recalcularea totalurilor)
  4. Raportul nu a fost scris corect de la început (ceea ce se întâmplă destul de des)

În cazul în care v-ați ciocnit cu astfel de probleme, trebuie să faceți o analiză și să identificați cauza care duce la încetinirea funcționării bazei dvs. În astfel de situații, este mai bine să nu vă „tratați singuri”, ci să vă adresați la furnizorul programului pentru efectuarea auditului sistemului și găsirea soluției concrete a problemei.

De ce doi programatori – al companiei și din exterior – nu pot lucra concomitent într-o singură bază de date?

O astfel de posibilitate există, însă înainte de a angaja un programator independent trebuie să înțelegeți posibilele consecințe ale acestei decizii.

De exemplu, trebuie să decideți cui se vor adresa angajații companiei în cazul apariției unei erori. Și cum se va soluționa problema plății pentru corectarea erorilor programatorului angajat cu normă întreagă (și astfel de cazuri există)?

Într-un cuvânt, înainte de a aduce două gospodine în aceeași bucătărie, trebuie să evaluați beneficiile acestei decizii și posibilele probleme și riscuri.

Cine trebuie să completeze valorile inițiale (informațiile despre organizație, ghiduri, constante)?

Completarea inițială a sistemului de evidență cu date și informații de bază este sarcina beneficiarului.

Însă, la solicitarea clientului, noi putem prelua această sarcină, pe care să o realizăm cu forțele specialiștilor noștri. Însă munca specialistului de completare a datelor inițiale se achită separat și nu se include în costul licenței 1C.

Ce să fac dacă nu funcționează imprimanta?

Furnizorul poartă răspundere doar pentru softul 1C. Toate celelalte echipamente ale companiei - imprimantă, scanner, xerox etc. - sunt deservite de administratorul de sistem sau de alt angajat al companiei.

Dacă apare o eroare la imprimarea din interfața programului, problema este în imprimantă. Este necesar să vă adresați administratorului de sistem și să verificați setările calculatorului dvs.

Poate fi ținută contabilitatea mai multor firme într-un singur program?

Da, acest lucru este posibil, dar cu respectarea unor condiții.

În primul rând, este nevoie de o versiune standard de 1C, și nu de versiunea de bază. Anume versiunea standard oferă posibilitatea ținerii contabilității mai multor organizații, iar versiunea de bază poate crea un profil pentru contabilitatea unei singure organizații.

În al doilea rând, trebuie să evaluați capacitățile serverului dvs. Va putea el asigura deservirea rapidă și fără întreruperi a două baze de date concomitent?

Pentru astfel de cazuri noi vă recomandăm să optați pentru conectarea la un server extern. În acest caz accesul la fișierele programului se efectuează fără întreruperi și practic din orice punct unde este conexiune la internet.

Serverele specializate asigură păstrarea și confidențialitatea datelor, care pot fi restabilite chiar și în cazul furtului calculatoarelor locale.

Cine trebuie să caute erorile dacă raportul prezintă erori?

Erorile în rapoartele 1C nu sunt, în mod obligatoriu, ba chiar destul de rar, erori ale softului. De cele mai dese ori, erorile în rapoarte sunt o consecință a greșelilor la introducerea datelor de către utilizatori. Factorul uman își spune și aici cuvântul…

Desigur, noi nu putem răspunde pentru corectitudinea datelor pe care le introduc utilizatorii. Însă noi vă putem ajuta în identificarea greșelii, dacă a fost încheiat un contract pentru deservirea tehnică a sistemului. Aceste lucrări vor fi efectuate din contul timpului pentru deservirea tehnică.

Cine efectuează instruirea personalului?

Noi nu insistăm asupra includerii instruirii personalului în proiect și în devizul pentru implementarea programelor 1C. Este posibil ca angajații companiei să cunoască deja acest program sau ca instruirea să fie realizată de o persoană din interiorul companiei.

De aceea instruirea utilizatorilor este prezentată ca o opțiune suplimentară. Însă dacă aveți nevoie, puteți comanda oricând servicii de instruire din partea consultanților noștri.

Cine setează indicatorii ce urmează a fi generați în rapoartele financiare?

În cazul rapoartelor standard 1C, configurarea lor este efectuată de utilizator. Însă dacă este necesară generarea unor rapoarte nestandard sau aveți nevoie de ajutor în cazul celor standard, vă puteți adresa oricând la furnizorul programului 1C.

Executarea lucrărilor suplimentare (ajutor la setarea rapoartelor standard, elaborarea noilor rapoarte) se realizează în cadrul unui contract separat de prestare a serviciilor.